wystawa 2b

>>zaproszenie

>>artyści

>>miejsce

>>dokumentacja

>>Większa Bitwa
pod Grunwaldem


>>sponsorzy


słownik 2b

>>zagrodzki

>>
janaszewski

2b

B = 2

BEZINTERESOWNOŚĆ = maksimum twórczości/ sztuka

MAKSIMUM TWÓRCZOŚCI = sztuka x bezinteresowność

SZTUKA = maksimum twórczości/ bezinteresowność

SZTUKA NOWA ma zadanie:
- udostępniać nowe wartości
- być przekaźnikiem odczuć
- realizować ideę życia
- propagować wewnętrzną swobodę
- odrzucać stare i tworzyć nowe przeżycia estetyczne

WOLNOŚĆ od ekonomicznych presji jest najistotniejszą potrzebą sztuki
SIŁA, która tworzy sztukę, nie może stać się wykładnikiem jakiejkolwiek MANIPULACJI
SZTUKA musi przeciwdziałać administracyjnemu widmu polityki kulturalnej
CELEM twórczości nie może być przekazywanie narzuconych haseł
SŁUŻBA propagandzie, realizowanie reklamy prostytuuje SZTUKĘ
SZTUKA musi wynikać z bezinteresowności AKCJI
TWÓRCZOŚĆ nie może być ograniczona do wytwarzania produktów na sprzedaż
SZTUKA musi nieustannie przekraczać wyznaczone granice,
odrzucać klasyfikację twórców według z góry narzuconych reguł
Tylko TWÓRCZE EKSPERYMENTY mogą stać się autentycznymi dziełami przyszłości

Hasło B = 2 - pojawia się po raz pierwszy jako tytuł manifestu Strzemińskiego
w czasopiśmie Blok nr 8/9, 1924

Janusz Zagrodzki, 1982