HOME/ HISTORIA/ KALENDARIUM
 
 
1894, 15 stycznia
i 22 marca
Akademia Nauk, Konferencja o fotografii barwnej, według Lippmanna zrealizowanej przez Lumiere'a.
1894, grudzień Nowości Fotograficzne - Artykuł Frederica Dillaye.
1895, 13 luty Patent nr 245032. 10 marca oraz 6 maja dodatek do patentu 245032.
1895, marzec Le Magasin Pittoresque, recenzja.
1895, 10 marca Zaświadczenie rachunkowe. Pierwszy raz użyte słowo kinematograf.
1895, 22 marca Projekcja w Societé d'encouragement pour l'industrie national, Paryż, 44 (lub 25) rue de Rennes. Patrz także Biuletyn Stowarzyszenia - rok 1895, tom 1, str 413.
1895, 30 kwietnia Akademia Nauk, Konferencja o fotografii barwnej, według Lippmanna zrealizowanej przez Lumiere'a (patrz także 1894, 15 stycznia).
1895, maj Wystawa w Genewie, przedstawiciel Lumiere'a - Lavanchy Clarke.
1895, czerwiec Almanach Hachette 1896, Rubryka: Wynalazki Roku.
1895, 30 września Le Radical, recenzja.
1895, 10 października Bruksela, adwokat Gauderus robi pokaz dla Belgijskiego Zgromadzenia Fotografików w miejskiej Szkole Przemysłowej.
1895, 12 października Bruksela, projekcja w Waux-Hall.
1895, 16 października Paryż, Sorbona, projekcja na otwarcie sesji naukowej.
1895, 12 listopada Indépendance Belge, recenzja.
1895, 28 grudnia Paryż, Salon Indienne w Grand Café, pierwszy publiczny pokaz kinematografu - uznany za dzień narodzin kina.
1895, 30 grudnia La Poste, recenzja.
1896, 25 stycznia Le Monde Ilustré, recenzja.
1896, 10 czerwca Lion, projekcja w Palais de la Bourse na Congres des Societés Francaises de Photographie. Podczas zamknięcia Kongresu 12 czerwca odbyła się także projekcja w sali Berrier i Millet.
1896, 11 lipca Paryż, projekcja w redakcji Ogólnego Przeglądu Naukowego, recenzja André Gay.
1901 L'Album du Vin Mariani, notka ojca Lumiere'a.