NOWOŚCI
KSIĘGA SŁÓW WSZYSTKICH

ART & COMMUNICATION


Opis

KSIĘGA SŁÓW WSZYSTKICH istnieje wyłącznie dzięki komputerom i sieci.

KSIĘGI SŁÓW WSZYSTKICH nie można wydrukować w całości, ilość jej stron jest nieskończona. Można natomiast na życzenie czytelnika-widza "wyrwać" z niej - wydrukować dowolną stronę.

Program generuje wszystkie kombinacje liter w słowach o długości od jednej litery do nieskończoności i ustawia je w układzie alfabetycznym.

Rozdział pierwszy zawiera słowa jednoliterowe:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z.

Rozdział drugi zawiera słowa dwuliterowe:
aa ab ac ad ... do ... in ... on ... zx zy zz.

Kolejne numery rozdziałów odpowiadają ilościom liter w słowach. Ilość rozdziałów jest nieskończona - "słowa" mogą składać się z dowolnej liczby liter.

KSIĘGA SŁÓW WSZYSTKICH istnieje w Internecie.

Każdy czytelnik-internauta może zamówić sobie stronę z konkretnym słowem. Program drukuje "wyrwaną" stronę zawierającą żądane słowo i słowa sąsiadujące. Strona opatrzona jest prawdziwym kolejnym numerem oraz imieniem zamawiającego.

Aby otrzymać stronę jej nabywca podać musi krótki opis-definicję żądanego słowa (w dowolnym języku). W ten sposób każdy kolejny czytelnik stanie się jednocześnie współautorem KSIĘGI. Opisy-definicje istnieć będą tylko w Internecie.

Projekt KSIĘGI SŁÓW WSZYSTKICH powstał w 1987 roku jako część międzynarodowej wystawy Art & Communication, która miała się odbyć równocześnie w Muzeum Sztuki w Łodzi w Polsce i w Massachusetts Institute of Technology w Cambridge (MA), USA. Dzięki telefonicznemu połączeniu komputerów współpracować mieli na odległość widzowie i artyści w Polsce i w Stanach Zjednoczonych.

Niedoskonałość ówczesnych środków komunikacji uniemożliwiła realizację projektu.
Dopiero dzisiaj po 13 latach rozwój i dostępność komputerów oraz sieci stwarzają praktyczne możliwości realizacji KSIĘGI SŁÓW WSZYSTKICH.

Projekt odnosi się do strukturalnego nurtu w sztuce współczesnej. Obrazy składające się z ciągów kolejnych liczb Opałki czy mapa w skali 1:1 Borgesa, to bliskie KSIĘDZE SŁÓW WSZYSTKICH próby opisania świata.

Zapraszamy na stanowisko pt. SKRYPTORIUM w Pawilonie Polskim, Hala 3


zamów stronę   spis haseł