STEP BY STEP
stowarzyszenie edukacji i postępu

ZAŁOŻENIA: Wszystko jest edukacją - dobra albo złą.

A zatem każda forma edukacji jest właściwa, jeśli tylko niesie wiedzę, kształtuje pozytywne wzorce, resocjalizuje, przysparza umiejętności lub daje wskazówki, jak sobie radzić w danej sytuacji.


CELE: Promocja edukacji i komunikacji międzyludzkiej.

Stowarzyszenie będzie propagowało i rozwijało rozmaite formy edukacji, komunikacji i współpracy międzyludzkiej, a także działania zmierzające do podniesienia poziomu i zwiększenia dostępności edukacji, promujące zasady współpracy, a nie bezwzględnej konkurencji, brak agresji i tzw. "wartości wyższe" oraz przeciwdziałające dewaluacji wykształcenia, tradycji i kultury.


STATUT   WŁADZE  

RAPORT 2001   RAPORT 2002  RAPORT 2003  RAPORT 2004  RAPORT 2005