karta
zgłoszenia
Powrót na stronę główną
Karta zgłoszenia uczestnictwa w projekcie PORTRET ZBIOROWY POLAKÓW
Poniższy kwestionariusz nie jest obowiązkowy. Prace można nadesłać anonimowo.


Adres:telefony:


Internet:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP, ul. Radziłowska 5 m. 1, 03-943 Warszawa oraz oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania swoich danych. Podanie danych jest dobrowolne.