to samo w pliku word

Manifest KP
Kopiuj proszę
Kopy please


Podstawowym wyróżnikiem Homo Sapiens jest pamięć medialna, czyli - zapis pamięci osobniczej w postaci medialnej, której byt jest niezależny od autora.

Cechą niezbędną dla zaistnienia pamięci medialnej jest możliwość jej odczytu przez inne osoby w innym czasie i/ lub miejscu.

Prawdopodobnie nie istnieje doskonałe medium (technika, technologia...) zapisu pamięci. Wszelkie znane dotąd - obarczone są efektem starzenia się, zanikania zapisu, a czas ich istnienia jest ograniczony.

Ponieważ:
1 - czas życia medium jest ograniczony,
2 - powstają coraz doskonalsze i nowocześniejsze techniki zapisywania, przechowywania i odczytywania pamięci,
dlatego niezbędne jest ciągłe przepisywanie - kopiowanie pamięci na kolejne kopie i nowe media.

Pozwala to zarówno trwać nadal pamięci, jak też czynić ją funkcjonalną dla użytkowników współczesnych mediów, technologii.

W przeciwnym razie musielibyśmy grzebać w piasku w poszukiwaniu glinianych tabliczek z pismem klinowym, odczytywać pożółkłe pergaminy czy wyblakłe rękopisy.

Dlatego zwracam się do wszystkich: kopiuj proszę.
A jeśli skopiujesz - udostępnij kolejnym użytkownikom do kolejnego kopiowania.
Tylko w ten sposób możemy zapewnić pamięci nieśmiertelność.

Kopiuj proszę, KP, to zasady dotyczące praw autorskich, których celem jest:
- jak najdoskonalszy sposób trwania pamięci,
- jak najszerszy rozwój myśli ludzkiej,
- jak najłatwiejszy sposób jej udostępniania.

KP wychodzi z założenia, że każda nowatorska myśl (naukowa, artystyczna czy jakiejkolwiek natury) jest w sposób oczywisty sumą innych myśli i doświadczeń jak i oryginalnego wkładu jej Autora. Dlatego doczesny wymiar korzystania z komercyjnych jej efektów powinien (w uzasadnionym wymiarze) przysługiwać Autorowi, natomiast sama myśl, wynalazek, dzieło powinno być w sposób niczym nie ograniczony, bezpłatnie, dostępne dla kreacji, postępu i edukacji oraz dla niekomercyjnego kopiowania i dystrybucji - dla wszystkich, zawsze i wszędzie.

KP wprowadza kilka nowych rozwiązań do istniejących już zasad organizujących przepływ praw autorskich takich jak np. Copy Rights, Copy Left czy Creative Commons.

KP jest systemem, do którego przystępuje każdy, kto pragnie korzystać bezpłatnie w celach niekomercyjnych z własności intelektualnej dowolnego innego Użytkownika KP.

Przystępując do systemu Użytkownik udostępnia też prawa do wszelkiej swojej własności intelektualnej pozostałym użytkownikom systemu.

Każdy Autor-Użytkownik KP zawsze musi być wskazany.

KP jako zasada dotyczy wszystkich praw Autora-Użytkownika KP.

Lista Użytkowników KP jest dla przystępujących do KP jawna.

Każdy Użytkownik KP powinien dołożyć wszelkich starań dla jak najszerszej dostępności myśli, prac i dzieł objętych KP oraz dla rozpowszechniania zasad KP.

Uwaga: Podstawową zasadą rozstrzygającą wszelkie dalsze szczegółowe i prawne określenia i definicje muszą być zgodne z duchem Manifestu KP i podstawowymi zasadami KP.

Józef Żuk Piwkowski

Warszawa 2005


jest to szkic nowego systemu dystrybucji praw intelektualnych.
osoby zainteresowane proszę o kontakt zuk@zuk.neostrada.pl