strona główna

>>regulamin


>>formularz zgłoszeniowy i ładowanie zdjęć


>>Fotopolis, 2005-4-29 Projekt "Portret Zbiorowy Polaków" czytaj ...


PORTRET ZBIOROWY

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na mój list (poniżej).

Nadal zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, do nadsyłania prac.

O dalszych losach projektu będę informować na tej stronie.


* * *


Dotychczas w projekcie udział biorą:
Adam Bajerski, Kasjan Borkowski, Zbyszek Carewicz, Stefan Czyżewski, Robert Danieluk, Mariusz Front, Teresa Gieżyńska, Marek Gracz, Nicolas Grospierre, Justyna Komar, Tomasz Konart, Konrad Koper, Jerzy Kośnik, Marta Kotlarska, Hanna Kożuchowska, Krzysztof Kuczyk, Robert Łuniewski, Eric Mayen, Sławomir Mazurek, Piotr Piekarz, Zuzanna Piwkowska, Jerzy Ridan, Michał Silski, Iwona Siwek-Front, Jan Szewczyk, Dominika Truszczyńska, Marzena Turek-Gaś, Janusz Maria Tylman, Krzysztof Wojciechowski, Jakub Wróblewski, Marta Zasępa


* * *


Drodzy Przyjaciele,
Szanowni Państwo,

Idea PORTRETU ZBIOROWEGO (PORTRETU ZBIOROWEGO POLAKÓW) jest prosta i zrodziła się z poszukiwania takiego wydarzenia - tematu filmu dokumentalnego - które jednoczy w pewien sposób ludzi, a dzięki temu może być wyjątkową okazją do zarejestrowania dokumentu epoki - chwili, miejsc i zachowań. W tym samym momencie - dzięki mediom - ludzie w różnych miejscach oglądają te same obrazy i słuchają tych samych informacji. Przeżywają podobne refleksje, emocje. Obraz tych ludzi oraz miejsc, w których się znajdują, jest głównym tematem projektu.

Rzadko zdarzają się takie momenty i sytuacje, które skupiają uwagę większości ludzi. Oczywiście jest tak w przypadku spektakularnych katastrof czy innych tragedii. Natomiast w sytuacji, gdy wydarzenie niesie za sobą wyjątkowo cenne przesłanie moralne czy etyczne, to przeważnie umyka uwadze mediów oraz widzów.
Na tym polegała główna trudność znalezienia tematu filmu.

Pierwszy konkretny pomysł projektu PZP powstał w momencie pierwszej wizyty Jana Pawła II w Polsce. Była to idealna sytuacja. Wydarzenie ważne, pozytywne i skupiające uwagę praktycznie całej Polski. Oprócz tych, którzy mieli szczęście uczestniczyć w wydarzeniach, cała reszta oglądała relacje w telewizji lub słuchała radia.

Zaproponowałem wówczas realizację tego projektu jako filmu dokumentalnego w Studiu Irzykowskiego, gdzie realizowałem inny film. Niestety, z dwóch powodów powstanie filmu okazało się niemożliwe. Po pierwsze - wówczas - produkcja takiego filmu, wymagającego kilkudziesięciu kamer (wideo i/ lub filmowych), ekip, transportu, dźwiękowców itp. była praktycznie nieprawdopodobna ze względu na koszty takiego przedsięwzięcia. Po drugie, nawet gdyby ekonomicznie było to możliwe, to wówczas w Polsce nie było ani jednej wolnej kamery. Wszystkie pracowały przy realizacji kilku filmów z okazji wizyty papieża w Polsce, a reszta była wynajęta przez niezliczone ekipy reporterskie zagranicznych telewizji.

Po latach powróciłem do projektu. Nowoczesne, doskonałe technicznie i ogólno dostępne kamery wideo umożliwiły niezależną realizację projektu. Pierwotny cel zrealizowania filmu dokumentalnego też został poszerzony o inne formy, takie jak instalacja, publikacja, internet itp.
Najpierw w roku 1999, a potem w 2002 powstało kilka rejestracji przy udziale znajomych filmowców i fotografików. Planowałem zrealizować szerszą wersję projektu w trakcie kolejnej wizyty Jana Pawła II w Polsce. Niestety, jak wszyscy wiemy, nie jest to już możliwe. W każdym razie nie w normalnym rozumieniu wizyty papieża w Polsce.

Obserwując od kilkunastu dni narastającą obecność cierpiącego papieża w mediach miałem różne refleksje. Nie zawsze były one pochlebne dla mediów.
Tragiczny i nieuchronny finał spowodował wręcz niewyobrażalną intensyfikację i koncentrację mediów. Praktycznie istnieje tylko jeden temat na wszystkich kanałach telewizji i radia. Internet nie pozostaje w tyle.

Ale wyjątkowość i siła Jana Pawła II spowodowały, że wszystkie niedoskonałości mediów oraz niezręczności dziennikarzy przestały się liczyć z jednego powodu - ze względu na temat.

Po prostu o rzeczach ważnych, wartościowych, prawdziwych możemy słuchać wielokrotnie, bez pośpiechu, oglądając w kółko te same lub podobne ujęcia i słuchając podobnych tekstów.

Dlatego proponuję powrócić do projektu.

Ostatnia ziemska podróż Jana Pawła II to jego pogrzeb. Zapraszam wszystkich, którzy czują podobnie, do zarejestrowania tej chwili i stworzenia PORTRETU ZBIOROWEGO.
Myślę, że nieprędko zaistnieje inne wydarzenie o tak szerokim odbiorze, a jednocześnie tak pozytywnych i wartościowych treściach i refleksjach.

Dzisiejsze możliwości technologiczne powodują, że to, co było niemożliwe 26 lat temu w skali kraju - Polski, jest możliwe w skali globalnej. Dlatego zmieniam tytuł na PORTRET ZBIOROWY i zapraszam do współpracy ludzi z całego świata.

Dla uczestników projektu, rozproszonych praktycznie po całym świecie, jest to okazja do zaistnienia we wspólnym, syntetycznym, PORTRECIE ZBIOROWYM. Połączenia się w pamiątce z ważnej chwili.

W trakcie pogrzebu lub po prostu tego dnia zróbcie zdjęcie lub nagrajcie kawałek wideo pokazujący was, znajomych, przypadkowych ludzi, wasze miasto, ulicę, pejzaż lub miejsce, gdzie oglądacie transmisję telewizyjną lub słuchacie radia. Może to być jedno zdjęcie lub seria, krótkie ujęcie lub rejestracja w trakcie całej transmisji. Możecie to zrealizować dowolną technologią wideo, filmową lub fotograficzną, a nawet telefonem komórkowym. Może to być dokument przypadkowy lub zdjęcie czy nagranie specjalne przygotowane i zaplanowane.

Równie ważne będą wszelkie formy i techniki zapisu. Jeśli jednak macie możliwość, to nagrajcie, proszę, wideo z dźwiękiem lub zarejestrujcie dźwięk towarzyszący fotografii (np. funkcja "voice" w aparatach cyfrowych).

Aby wziąć udział w projekcie, prześlijcie do nas plik, zdjęcie lub kasetę. Może to być oryginał lub kopia. Każdy uczestnik zostanie wymieniony jako współrealizator projektu.
Nadesłane materiały w całości, lub zmontowane, przyczynią się do powstania filmu dokumentalnego PORTRET zbiorowy. Wybrane fragmenty, klatki, zdjęcia będą też dostępne w internecie. Przewidujemy też powstanie innych form: instalacji, wersji drukowanej.

Projekt PORTRET ZBIOROWY jest przedsięwzięciem niedochodowym, a Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP organizacją nie nastawioną na zysk.

Józef Żuk Piwkowski, Warszawa 2005 04 05Organizatorzy

Galeria 2B
Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP

ul. Radziłowska 5, m. 1
03-943 Warszawa
tel: +48 22 617-68-06 i 0-601-39-02-05
mejl: zuk@zuk.neostrada.pl

1999, Adam Bajerski

1999, Adam Bajerski

1999, Adam Bajerski

2002, Nicolas Grospierre

2002, Janusz Maria Tylman

2002, Janusz Maria Tylman

2002, Janusz Maria Tylman

2002, Marek Gracz

2002, Tomasz Konart

2002, Stefan Czyżewski

1999, Józef Żuk Piwkowski

2002, Janusz Maria Tylman