realizator

Powrót na stronę główn±

Realizatorem
projektu jest Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP

o stowarzyszeniu

Autorami
projektu s± Józef Żuk Piwkowski i Klara Kopcińska
ważniejsze realizacje

Współautorami
będ± wszyscy uczestnicy akcji. Tutaj znajdzie się lista wszystkich osób, które wezm± udział w projekcie