regulamin

Do góry

Powrót na stronę główną
Regulamin Projektu PORTRET ZBIOROWY POLAKÓW
	
    1. Organizatorem Projektu PORTRET ZBIOROWY POLAKÓW jest Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP, ul. Radziłowska 5, m. 1, 03-943 Warszawa, NIP: 113-23-13-765. 2. Realizatorami Projektu są Józef Żuk Piwkowski i Klara Kopcińska. 3. Każdy może zostać Uczestnikiem Projektu. 4. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do nadesłanych prac, uznaniem niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika Projektu w bazie danych Stowarzyszenia Edukacji i Postępu STEP oraz ich przetwarzania w celach związanych z niniejszym Projektem. 5. Wraz z pracą należy przysłać następujące podstawowe dane: Imię, nazwisko, nazwę ulicy, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, (opcjonalnie: kraj, numer telefonu) lub wypełnioną kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.zuk.neostrada.pl). 6. Prace nadesłane bez podstawowych danych będą uznane jako anonimowe. 7. Każdy Uczestnik Projektu może poza podstawowymi danymi podać m. in. Pseudonim i zdecydować czy jako Uczestnik występuje pod imieniem i nazwiskiem czy pod Pseudonimem lub anonimowo. 8. Nadesłane prace nie będą zwracane. 9. Prace należy przysyłać na adres: CINEMA Portret Zbiorowy Polaków ul. Chełmska 21, budynek 4 00-724 Warszawa 10. Bieżące informacje o Projekcie będą umieszczane na stronie www.zuk.neostrada.pl, a także w miarę możliwości w innych mediach. 11. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania nadesłanych prac bądź ich fragmentów w Internecie, katalogach i innych publikacjach, oraz do publikowania ich na łamach prasy, prezentowania w radio, kinie, TV oraz na ewentualnych wystawach, prezentacjach, pokazach itp. 12. Każdy, kto nadeśle pracę zgodną z wymogami projektu zyskuje status współrealizatora projektu.
PORTRET ZBIOROWY POLAKÓW jest Projektem charytatywnym i dobrowolnym. Stowarzyszenie STEP jest organizacją społeczną nie nastawioną na zysk.