szczegóły

Co?
Jak?
Po co?
Dokąd?
Kto?
Do góry

Powrót na stronę główną
Dnia 16 sierpnia o godzinie 6 po południu po raz kolejny przyjedzie do Polski papież Jan Paweł II. Transmisję z pielgrzymki oglądać będą miliony Polaków. Kim są ludzie, którzy przed telewizorami uczestniczyć będą w tym wydarzeniu? Jakie towarzyszą im emocje? Jak wygląda zbiorowy portret Polski w tym dniu?

Co?

Przyjazd papieża stwarza wyjątkową okazję - miliony ludzi w całej Polsce będą w tym samym czasie robić to samo: oglądać telewizyjną transmisję z wizyty. "Patrzenie w telewizor" to ze swojej natury czynność jednostronna - my chcielibyśmy ją w pewnym sensie odwrócić: spojrzeć na telewidzów z punktu widzenia medium: telewizora, a także z punktu widzenia papieża, który "patrząc" na miliony rodaków nie może de facto ich zobaczyć.

Koncepcja tej realizacji zrodziła się w historycznym momencie pierwszego przyjazdu papieża do Polski. Dopiero jednak dziś m. in. dostępność aparatów fotograficznych, kamer wideo i internetowych sprawia, że może ona zostać zrealizowana na naprawdę ogólnopolską skalę.

Jak?

Zapraszamy do współpracy wszystkich fotografów, filmowców, amatorów i profesjonalistów. Wystarczy postawić kamerę filmową, wideo lub aparat fotograficzny na telewizorze tak, aby patrzyły na nas patrzących na papieża.

W telewizorze - sprawozdanie z przylotu papieża do Polski.
Przed telewizorem - telewidzowie.
Kamera - z punktu widzenia telewizora, postawiona na telewizorze lub obok
- rejestruje telewidzów oglądających transmisję.

Rejestracje - dokonane w dowolnej technice - fotograficzne, filmowe, cyfrowe, analogowe, w postaci klasycznych zdjęć, slajdów lub negatywów prosimy nadsyłać do organizatorów wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Nadesłanie prac jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

Każdy, kto prześle zarejestrowany w tym dniu materiał filmowy, wideo lub fotograficzny stanie się współrealizatorem projektu.

Po co?

Zebrane zdjęcia posłużą do zrealizowania albumu internetowego, a w miarę zainteresowania i możliwości także publikacji drukowanej. Z materiałów filmowych i wideo zostanie zmontowany film, na którym słysząc dźwięk telewizyjnej transmisji, oglądać będziemy telewidzów - samych siebie - świadków papieskiej wizyty.

Nadesłane rejestracje posłużą też do zrealizowania multimedialnej instalacji, którą będziemy starali się udostępnić widzom w całej Polsce w galeriach, muzeach i innych miejscach. Wokół monitorów z zarejestrowaną transmisją telewizyjną rozmieszczone zostaną niezliczone monitory pokazujące telewidzów w ich mieszkaniach. W tej realizacji szczególnie zależy nam na rejestracjach obejmujących cały czas trwania sprawozdania telewizyjnego (uruchomiona tuż przed rozpoczęciem transmisji kamera powinna zarejestrować siedzących przed telewizorami telewidzów przez całą transmisję).

Portret zbiorowy Polaków będzie także pamiątką dla papieża.

Dokąd?

Prace proszę nadsyłać pod adres redakcji miesięcznika CINEMA - patrona medialnego akcji:

CINEMA
Portret Zbiorowy Polaków
ul. Chełmska 21, budynek 4
00-724 Warszawa

Wœród pierwszych 100 osób, które nadeślą zgłoszenie do udziału w akcji oraz bezzwłocznie po transmisji nadeślą zarejestrowany materiał, rozlosujemy upominki od sponsorów.

Wszyscy, którzy zarejestrują się lub/ i nadeślą prace zostaną wymienieni na stronie www (imię i nazwisko lub pseudonim), a także przy kolejnych prezentacjach Projektu w innych mediach.

Kto?

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP - organizacja społeczna działająca nie dla zysku.

Zapraszamy do współpracy sponsorów, mecenasów i darczyńców. Wszelkie pozyskane środki posłużą do realizacji projektu na jak najwyższym poziomie, a ewentualne nadwyżki przeznaczone zostaną na cele charytatywne.

Regulamin
Karta zgłoszenia