szukać nowych miejsc dla sztuki?

warto

nie warto